ประกาศคำขอโทษ


ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ บำรุงสรณ์ และนายอนันต์ เดชะศิริประภา ผู้เป็นเจ้าของและผู้ดูแลเว็บไซต์ OHOZAA.COM (โอ้โหซ่าส์) และเจ้าของแอพพลิเคชั่นชื่อ "OHOZAA TV HD" ในระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์ ขอยอมรับว่าข้าพเจ้าได้เคยนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์ รูปรอยประดิษฐ์ และเครื่องหมายการค้า อันได้แก่

  1. บริษัท เทรนด์ วี จี 3 จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานในเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ (Thairath.co.th)
  2. บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานแพร่เสียงแพร่ภาพทางช่อง "ไทยรัฐ TV" และเจ้าของรูปรอยประดิษฐ์ และชื่อทางการค้าคำว่า "ไทยรัฐ TV"
  3. บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานแพร่เสียงแพร่ภาพทางช่อง "PPTV" และเจ้าของรูปรอยประดิษฐ์ และชื่อทางการค้าคำว่า "PPTV" และคำว่า "PPTV HD"
  4. บริษัท เดลินิวส์ เว็บ จำกัด ซึ่งป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานในเว็บไซต์ Dailynews.co.th
  5. บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ (Manager.co.th)
  6. บริษัท สปริงนิวส์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานแพร่เสียงแพร่ภาพทางช่อง "SPRING NEWS" และเจ้าของรูปรอยยประดิษฐ์ และเครื่องหมายทางการค้าคำว่า "SPRING NEWS"

ไปใช้และเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัททั้งหมดดังกล่าวในเว็บไซต์ OHOZAA.COM และในแอพพลิเคชั่น "OHOZAA TV HD" ในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ จนเป็นเหตุให้บริษัททั้งหมดข้างต้นได้รับความเสียหาย ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกและเสียใจในการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงขออภัยต่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัททั้งหมดดังกล่าวอีกต่อไป หากข้าพเจ้าดำเนินการผิดข้อตกลงดังกล่าว ข้าพเจ้ายินดีให้ใช้ประกาศคำขอโทษนี้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องข้าพเจ้าเพื่อลงโทษข้าพเจ้าในสถานหนักต่อไป

Powered by w3.css