ด่านสุดท้าย กรีนวู้ดถูกตั้งข้อ หารวมทั้ง พยายามข่มขืน

ด่านสุดท้าย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าว ว่าพวกเขากําลัง ทํางาน”ผ่านขั้นตอน สุดท้าย”ของการ สอบสวนภายในของ พวกเขาเกี่ยว กับเมสันกรีนวู้ด หลังจากเสร็จสิ้น “ขั้นตอนการค้นหา ข้อเท็จจริง “แข้งวัย21ปีถูก สโมสรสั่งพักงาน ตั้งแต่วันที่30 มกราคม2022 จากข้อกล่าว หาเกี่ยวกับหญิง สาวคนหนึ่งหลัง จากโพสต์ ภาพและวิดีโอออนไลน์

Mason Greenwoodกรีนวู้ดถูกตั้งข้อ หารวมทั้งพยายามข่ม ขืนและทําร้ายร่าง กายจนกระทั่งสํา นักงานอัยการสูงสุด ประกาศเมื่อ หกเดือนก่อนว่าคดี ถูกยกเลิกกองหน้า รายนี้ยังคงถูกยูไนเต็ด สั่งพักงานตลอดช่วง เวลานี้และตอน นี้สโมสร ใกล้จะประกาศการตัด สินใจเกี่ยวกับอนาคต ของเขาแล้วโดย ได้ยกเลิกแผนการที่ จะทําก่อนเกม พรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาล https://ohozaa.com/

แถลงการณ์ ของสโมสรระบุว่า”หลังจากยกเลิกข้อ กล่าวหาทั้งหมดที่มี ต่อเมสันกรีนวู้ด ในเดือนกุมภาพันธ์  2023แมนเชส เตอร์ยูไนเต็ดได้ดํา เนินการสอบสวน อย่างละเอียดเกี่ยว กับข้อกล่าวหาที่ เกิดขึ้นกับเขา”สิ่งนี้ ได้มาจากหลักฐาน และบริบทที่กว้าง ขวางซึ่งไม่ได้อยู่ ในสาธารณสมบัติ และเราได้ยินจาก ผู้คนจํานวนมาก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดย ตรงหรือมีความ รู้เกี่ยวกับคดีนี้

“ตลอดกระบวนการ นี้สวัสดิภาพและ มุมมองของเหยื่อ ที่ถูกกล่าวหาเป็น ศูนย์กลางของการ สอบถามของ สโมสรและเราเคารพสิทธิ ของเธอในการ ไม่เปิดเผยตัวตน ตลอดชีวิต”เรา ยังมีความรับผิด ชอบต่อเมสันใน ฐานะพนักงานในฐานะ คนหนุ่มสาวที่ อยู่กับสโมสรมาตั้ง แต่อายุ7ขวบและ ในฐานะพ่อคนใหม่ ที่มีหุ้นส่วน แถลงการณ์ของ สโมสรระบุว่า

สิ่งนี้ได้มาจาก หลักฐานและบริบท ที่กว้างขวางซึ่ง ไม่ได้อยู่ใน สาธารณสมบัติ

“หลังจากยกเลิก ข้อกล่าวหาทั้งหมด ที่มีต่อเมสันกรีน วู้ดในเดือน กุมภาพันธ์2023 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ ดําเนินการสอบสวน อย่างละเอียดเกี่ยว กับข้อกล่าวหาที่ เกิดขึ้นกับเขา “สิ่งนี้ได้มาจากหลัก ฐานและบริบท ที่กว้างขวางซึ่งไม่ได้อยู่ ในสาธารณสมบัติ และเราได้ยินจาก ผู้คนจํานวนมาก ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยตรงหรือ มีความรู้เกี่ยวกับคดีนี้

“ตลอดกระบวนการ นี้สวัสดิภาพและมุม มองของเหยื่อที่ ถูกกล่าวหาเป็นศูนย์ กลางของการ สอบถามของ สโมสรและเราเคารพสิทธิ ของเธอในการไม่ เปิดเผยตัวตนตลอด ชีวิต “เรายังมีความรับผิด ชอบต่อเมสันใน ฐานะ พนักงานในฐานะ คนหนุ่มสาวที่อยู่กับ สโมสรมาตั้งแต่ อายุ7ขวบและ ในฐานะพ่อคน ใหม่ที่มีหุ้นส่วน” ขั้นตอนการ ค้นหาข้อเท็จจริง ของการสอบสวน ของเราเสร็จสมบูรณ์แล้ว เปิดกว้างย้ายทีม

และเราอยู่ใน ขั้นตอนสุดท้ายของ การตัดสินใจเกี่ยวกั บอนาคตของเมสัน” ตรงกันข้ามกับการ คาดเดาของ สื่อการตัดสินใจนั้น ยังไม่ได้เกิดขึ้นและ ขณะนี้เป็นเรื่องของ การพิจารณาภาย ในอย่างเข้มข้นความ รับผิดชอบ ในท้ายที่สุดขึ้นอยู่ กับประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร”เมื่อตัดสินใจ แล้วจะมีการสื่อสาร และอธิบายให้ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทั้งภายในและ ภายนอกของสโมส รทราบ